Hírek

Záró szakaszához érkezett a Losonci Téri Általános Iskola kétéves ERASMUS+ PEARLS pályázata.

A korai iskola elhagyás megelőzésére koncentrál a projekt valamennyi eleme:

  • MENTOR PROGRAM- a kerület közeli gimnáziumának diákjai közszolgálat keretében segítik a programban résztvevő általános iskolások tanulmányait. Életvezetési ismereteket saját példájukkal, szaktantárgyi tudást tanulástechnikai fogások bemutatásával adnak át. A mentor-párokból álló csoportot az Artemisszió Alapítvány készítette fel a feladatokra, és közben valódi közösséggé alakultak.
  • ÖNISMERETI TRÉNING – a pályaválasztás előtt álló fiataloknak segített az a csoportos kompetenciafejlesztő foglalkozás sorozat, melyet pályázati partnerünk tartott. A továbbtanulás számos kérdését érintették a témák, a „mi leszek, ha nagy leszek?” komoly kérdésétől, a magabiztos szóbeli vizsgázás kérdésein át az öltözködésig.
  • PIHI SZOBA- otthonos, szoba-konyhás összkomfort a lakótelepi iskola egyik sarkában. Beszélgető sarok, puha szőnyeg, játékok, konyha, fürdőszoba. Itt lehet pihizni, tanulni, versenyre készülni, lelket ápolni, szülői tanácsadást végezni.
  • KÉTTANÍTÓS MÓDSZER- a korai iskolaelhagyók között magas számban vannak, akik osztályismétlés miatt, azaz alapvető kompetenciák hiányában kerülnek ebbe a kategóriába. A kéttanítós modell elsősorban a sajátos nevelési igényű és/vagy halmozottan hátrányos helyzetű tanulók többiekkel együtt történő egyéni fejlesztését hivatott megoldani. Lényege, hogy egy osztállyal egyszerre két pedagógus foglalkozik, nemcsak a tanórán kívül, nemcsak a felkészülés során, de magán a tanórán is.

Egykori és jelenlegi diákok, valamint pedagógusok és szülők látogattak el a Losonci Téri Általános Iskola fennállásának harmincötödik évfordulója alkalmából megtartott ünnepi rendezvényre 2017.03.29-én a Turay Ida Színházba. A jeles nap alkalmából fiatal virtuózok mutatták meg tehetségüket, de volt, aki egy szép verssel emlékezett az iskolában eltöltött éveire. Az ünnepi rendezvényen jelen volt Sántha Péterné alpolgármester is, aki a rendezvény fővédnöke volt. Az ünnepségen részt vett "Az ének iskolája" című műsor tehetségkutató verseny egyik győztese Berki Artúr is, valamint a Virtuózokból ismert Oláh Gergő. Fellépett a Losi jelenlegi énekkara, Kovács Éva tanárnő segédletével, és még sokan mások...

Szeretnénk ezúton is megköszönni az önkormányzat támogatását, hogy egy ilyen színvonalas műsorhoz segítettek hozzá bennünket.

A Migráns Program egyik év végi beszámolója:

Mi is ez a "Sokfélék vagyunk" projekt a Losiban?

A Rosa Parks Alapítvány „Losi projektjének” elindulását több cél vezérelte. Az iskola tanulói közössége sokszínű, a 8. kerületben élők roma gyerekek nagy aránya mellett sokféle nemzetiségű gyerek van a Losi tanulói között. Az iskola közössége számára a multikulturalitás és befogadó szemlélet alapérték, és az iskola tantestülete elkötelezett, hogy a tanulási folyamatban is építsenek a tanulói sokféleségre.

A projekt fő célja, hogy szülői, közösségi támogatást biztosítson a iskolában a pedagógiai munka megújítását segítő korszerű pedagógiai módszer, a Komplex Instrukciós Program (KIP) közelmúltban bevezetett alkalmazásához és megerősítse a szülők és az iskola együttműködését. Célunk továbbá, hogy segítsük megismerni és népszerűsíteni az iskolát, a Losiban folyó pedagógiai munkát.

A tanulók kulturális sokszínűségére építő közösségi programjainkkal azon dolgozunk, hogy a multikulturalizmus az iskolai életben, mint érték jelenjen meg és ennek a szülők is aktív részesei legyenek. Így próbáljuk elősegíteni a szülői közösség fejlesztését.

A projekt során a szülők, pedagógusok és tanulók körében végzett kérdőíves felmérés alapján felállítunk egy helyzetképet az iskoláról. A véleményeket összegezve felvázoljuk a fejlesztendő területeket és ezek gyakorlati megoldási lehetőségeiről is beszélgetünk a szülőkkel és pedagógusokkal.

Hatnapos nemzetközi konferencia zajlik Budapesten az Erasmus+ program keretében, amelyen a Losonci Téri Általános Iskola is képviselteti magát. A hároméves nemzetközi együttműködés célja, hogy az iskola korai elhagyásának okait feltérképezzék, majd megfelelőképpen kezelni tudják a pedagógusok. Öt országból kilenc oktatási intézmény működik együtt az európai iskolaelhagyás kihívásaival szemben.

A konferencia harmadik napján a résztvevők ellátogattak a Losiba is. Czifrik Piroska, az iskola magyartanára elmondta, hogy az Erasmus+ program keretében horvát, német, török, román, és magyar pedagógusok részvételével szerveztek konferenciát Budapesten. „A hatnapos tréning célja, hogy az iskola korai elhagyásának okairól, és azok kezeléséről beszélgessünk, illetve tapasztalatokat cseréljünk."

Czifrik Piroska hozzátette: az iskola korai elhagyásának legfőbb okai közé tartozik az, hogy a gyermekek nem iskolaéretten érkeznek az oktatási rendszerbe, illetve mikor az alsóból felső tagozatba lép egy diák, valamint a nem megfelelő családi háttér. A pedagógus lapunknak azt is elmondta, hogy a Losonci Téri Általános Iskolában kiválóan tudják kezelni a problémát az úgynevezett két tanítós módszerrel, amelynek hatékonyságát megismertették a külföldi kollégákkal.

Meike Jens, a Leibniz Universitat Hannover tanára, az Erasmus+ Pearls Projekt koordinátora elmondta, hogy nagyon sokan elhagyják az oktatási rendszert mielőtt képesítést szereznének, ezáltal esélytelenül kerülnek a munkaerőpiacra. „A program azokra a fiatalokra fókuszál, akik valamilyen okból kifolyólag idő előtt elhagyják az iskolát, számukra szeretnénk, valamilyen megoldást kínálni, illetve időben kezelni a problémájukat. A Losonci Téri Általános Iskolában alkalmazott módszerek jó példák lehetnek minden oktatási intézménynek” – tette hozzá a program koordinátora.  

Az iskolába ellátogató konferencián résztvevők betekintést nyerhettek a Losi Magyarország a Török-kor idejében című projektnapjába is.

 

forrás: http://jozsefvaros.hu/hir/4693/nemzetkozi-konferencia-a-losiban 

Március 15-i ünnepségünket rendhagyó műsorral tettük emlékezetessé. Az eseményre a Modern Iskola is ellátogatott. Gondolataikat és véleményüket a színdarabbal kapcsolatban webhelyükön is közzétették, ajánljuk mindenki figyelmébe!

A cikk itt érhető el: http://moderniskola.hu/2017/04/marcius-15-iskolai-rendezveny-ujragondolva/

 

 

Kilenc éve kezdődött. Egy hatodikos kisfiú betoppant az irodámba, hogy segítsek fénymásolni verseit. Így jött a nagy ötlet:
- Jó lenne, ha összegyűjtenél még néhány verset, amit iskolatársaid írtak!
Legnagyobb meglepetésemre a kisfiú éjszaka plakátokat gyártott, felhívásait kitűzte a faliújságokra.
Éppen annyi vers gyűlt össze, amelyből megszülethetett az első RÍMMEL-ÁMMAL kötet.
A következő években már a magyar munkaközösség munkatervében is kiemelt szerepet kapott ez a kezdeményezés. Minden évben új antológiával, tánccal, zenével, szabad versmondással ünnepeltünk.
Idén újabb ötlet született. Megkértük a Nemzeti Színház és a Turay Ida Színházban játszó néhány színművészt, adják elő ők a gyerekek verseit! A kérésünkre mindenki igent mondott!
És ekkor újabb csoda született. A színészek művészete varázslatossá tette a gyerekek költeményeit. A közvetített érzések kivirágoztak, mély értelmet találtak.
Idén, a Költészet napján, a tornateremben gyűltünk össze. Az énekkar megzenésített Weöres Sándor és Arany János verseket énekelt. Hetven gyerek neve hangzott el, ennyien írtak verset az új kötetbe! Levetítettük a színészeink által elmondott verseket.
A meglepetés határtalan volt, nevetés és könnyek!
Arany János születésének 200. évfordulóját interaktív kiállítással is ünnepeljük, melyet most nyitottunk meg. Forrásanyag körben a folyosón, az ablakokon, kérdésekkel. Modern átíratok, képregény, illusztrációk, versek, képek, emberi történetek nagy költőinkről.
A rendhagyó délelőtt végén az osztályok kívánságaival és idézeteivel lufikat engedtünk az égbe!
A Józsefvárosból egyenként szálltak fel a léggömbök, színes csokorba álltak össze a kék égen, azt hirdetve, hogy jó együtt lenni, közösen ünnepelni a magyar költészetet.

Fel