TÁMOP-3.1.7-11/1

Komplex Instrukciós Program (ROTARY)
2015-03-06
Komplex Instrukciós Program (ROTARY)
2015-03-06

TÁMOP-3.1.7-11/2 - Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése

Pályázatunk általános céljai:

Iskola bemutatása Iskolánk 1982 óta működik a Józsefvárosban elhelyezkedő lakótelep szívében. A kollégák közül szép számban vannak, akik az iskola megnyitása óta dolgoznak nálunk. Büszkék vagyunk iskolánk megújult külsejére, az iskola játszó-és sportudvarára. A Losonci Téri Általános Iskola a főváros egyik legnehezebb összetételű, de egyben, a pedagógiai kihívásokat tekintve a legizgalmasabb közoktatási intézménye. Több mint ötszáz tanítványunk közül 160 halmozottan hátrányos helyzetű, 140 regisztráltan beilleszkedési, tanulási és magatartási zavarral küzdő, sajátos nevelési igényű gyerekeket, migráns és cigány tanulókat integrálunk. Célunk, hogy tanulóink számára olyan környezetet teremtsünk, amely családi hátterükből fakadó hátrányaikat mérsékli, tehetségük kibontakozásában aktív szerepet játsszon (tanuszoda, könyvtár, tornacsarnok, fejlesztő szobák, zeneterem, számítógépes termek, szaktantermek). A tanári szemléletváltásunkat, az új módszerek adaptálását kulcsfontosságú eszköznek tartjuk. Folyamatos önképzéssel kívánunk megfelelni a pedagógiai feladatoknak. Célunk továbbá, hogy a hozzánk érkező hospitáló kollégák megismerkedjenek az általunk alkalmazott új módszerekkel, az „életszagú” iskolával. Az alkotó munkát tükröző hangulat mellett tanítványaink versenyeredményei, beiskolázási adataink is bizonyítják: a Losi nem „általános” általános iskola!


Tisztelt Igazgató Asszony! Tisztelt Igazgató Úr!

A TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 "XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció)" kiemelt projekt II. szakaszában - az ágazat szakmapolitikai elképzeléseivel összhangban és az első projektszakasz keretében megalapozott fejlesztések folytatásaként - az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. feladata, hogy kialakítsa areferenciaintézmények minősítési rendszerét és lebonyolítsa a minősítési eljárást.

A referenciaintézményi hálózat rendszerszintű kiépítése többlépcsős folyamat eredményeként a záró szakaszába érkezett. 2011-ben az ország közoktatási intézményeinek 741 feladatellátási helye (a feladatellátási helyek 7,5%-a) vállalta és teljesítette sikeresen az előminősítési eljárás feltételeit, majd a TÁMOP 3.1.7 "Referenciaintézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése" c. pályázat támogatásával, illetve önállóan készült a minősítés 2014-ben lebonyolításra kerülő zárószakaszára.

"A referenciaintézmények minősítési eljárásának záró szakasza" c. eljárásrend szerint - amelyet Sipos Imre, köznevelésért felelős helyettes államtitkár 2013. június 3-án jóváhagyott - várhatóan 500-700 intézmény jelentkezik be a záró minősítési eljárásban való komoly szakmai megmérettetésre, az innovációs eredményeik és szolgáltatási elképzeléseik Minősítő Testület előtti bemutatására. Az eljárásrend megtalálható az Iskolatáska honlapon (https://iskolataska.educatio.hu). A minősítési eljárásra 2013. december 2-tól lehetséges bejelentkezni az Iskolatáska oldalon keresztül.

Az eredményes minősítési eljárás keretében megszerzett "Minősített referenciaintézmény" cím és minden ehhez kapcsolódó jogosultság (pl. megjelenés az Iskolatáska felületén, a "Minősített referenciaintézmény" cím használata a hivatalos kommunikációban) határozott időre, a TÁMOP 3.1.1 projekt II. szakasz fenntartási időszakának végéig szól.

A sikeres köznevelés-fejlesztésben kulcsszerep hárul a hálózati, horizontális tanulás mintaadó tartalmait biztosítani képes köznevelési intézményekre, amelyek változatos kínálati rendszert biztosítanak az intézménylátogatásra, hospitálásra, az adaptív tanulás, az önfejlesztő gyakorlat megismertetésére és elterjesztésére.

Az ilyen szolgáltatásokat nyújtó intézmények/feladatellátási helyek a tervek szerint a jövőben kiemelt bázisai lehetnek a pedagógiai-szakmai szolgáltatások átalakuló, megújuló rendszerének. A projekt keretében az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet munkatársai elkészítették a minősített referenciaintézmények (mint leendő innovatív bázisintézmények) pedagógiai-szakmai szolgáltatási rendszerben betöltött szerepéről szóló koncepcióvázlatot.

Az előminősített referenciaintézményeknek a minősítési eljárás záró szakaszán történő részvételéhez, majd a minősített referenciaintézmények szakmai és erkölcsi segítéséhez a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ elnökének támogatását is kértük.

Kérem Igazgató Asszony/Igazgató Úr szíves támogatását a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában levő, a tankerület illetékességi területén működő köznevelési intézmények/feladatellátási helyek referenciaintézményi minősítési eljárásban való részvételéhez, a kérelmező intézmények számára a fenntartói nyilatkozat kiadásának segítéséhez, illetve kérem, hogy támogassa a minősített referenciaintézmények szolgáltatásainak elérhetőségét más köznevelési intézmények számára is.

Segítségét, további együttműködését megköszönve, tisztelettel és üdvözlettel:

Kerékgyártó Sándor
ügyvezető
Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.


Tisztelt Kolléga!

Az Educatio Nkft. Közoktatási Koordinációs Irodája elvégezte a referenciaintézményi minősítés záró szakaszába lépéshez szükséges, Önök által az Iskolatáska oldalra feltöltött, illetve postán beküldött dokumentumok formai ellenőrzését. (Intézmény: Losonci Téri Általános Iskola, OM azonosító: 034932, KIR azonosító: 001 )A dokumentációt hiánytalannak találtuk, a minősítési eljárás záró szakaszára történő bejelentkezést elfogadjuk. Az eljárás a feltöltött dokumentumok szakmai-tartalmi értékelésével folytatódik. A helyszíni minősítő ülés tervezett időpontjáról legkevesebb 15 munkanappal a kitűzött időpont előtt értesítjük Önöket.

Üdvözlettel, Educatio Nkft.,
Közoktatási Koordinációs Iroda

Szolgáltatásaink:
Jó gyakorlat átadás és mentorálás:
Mese-alsó tagozat
Mindennapok csodái-felső tagozat
Legendás lovagkor- 4-8. évfolyamok
Művészetek kavalkádja-felső tagozat
Vidámpark-napközi

Elérhetőség: Kériné Böröcz Klára igazgatóhelyettes (06-1-313-9224)
Várjuk jelentkezését, biztosan tanulunk egymástól!