TUDÁSVADÁSZ Országos Tanulmányi Verseny

Röplabdás hírek
2019-05-06
Közlekedés-biztonsági Bábverseny
2019-05-08
Röplabdás hírek
2019-05-06
Közlekedés-biztonsági Bábverseny
2019-05-08

TUDÁSVADÁSZ Országos Tanulmányi Verseny

Az idei tanévi TUDÁSVADÁSZ Országos Tanulmányi Versenyben 3.a-s és 4.a-s versenyzőink nagyszerűen szerepeltek.
A közel 150 3. évfolyamos versenyző közül 18 fővárosi diák oldotta meg hibátlanul a feladatokat, köztük három losoncis.
A 200 4.osztályos diák közül 25 fővárosi ért el el 1. helyet, köztük három losis.
A törökszentmiklósi Bethlen Gábor Református Általános Iskola egyik osztálya volt a legszerencsésebb: a sorsoláson osztálykirándulást nyert.
A hibátlan teljesítményű tanulók között évfolyamonként egy-egy tabletet és roller is kisorsoltak.

A verseny célja

Az általános magyar műveltség, a hazaszeretet és a nemzeti összetartozás gondolatának fejlesztése, Hazánk természetének, történelmének és nemzeti értékeinknek megismertetése, illetve az ismeretek elmélyítése az iskolai tananyag kiegészítéseként, életkori sajátosságok figyelembevételével, érdekes és izgalmas felfedező feladatokon keresztül játékos megközelítésben.

A verseny menete

A verseny a 3-7. évfolyamos tanulók számára kerül meghirdetésre, a versenyben való részvétel nevezéshez kötött.
Nevezési határidő: 2018. október 7.
A verseny 4 fordulóból állt, a tanulóknak fordulónként 15 feladatot kellett megoldani. A feladatok megoldása interneten, a verseny honlapján történt.
A feladatok megoldásának végső dátuma: 2019. március 22. volt.
A verseny lezárása, eredményhirdetés: 2019. április 2-án

A feladatok

7 az 1-ben verseny: a honismeret gyűjtőnév alatt 7 tantárgy és ismeretkör feladatait tartalmazta: magyar irodalom, történelem, földrajz, környezetismeret, néphagyomány, hungarikumok, feltalálók. Három fordulóban fordulónként 15 feladat, a tanév során összesen 60 feladat.
A feladatok megoldásánál A-B-C-D válaszokból ki kell választani a megfelelőt.
A feladatok beküldése kizárólag interneten keresztül volt lehetséges, ebből adódóan a megoldáshoz bármilyen segédeszköz felhasználható volt, ez egyben egyfajta kutatómunka, felfedező játék is. Egy-egy feladatsor a verseny során tetszés szerint elmenthető, visszanézhető, újra kezdhető és folytatható volt, amíg a tanuló úgy nem dönt hogy befejezte, és le nem zárja azt.
Feladatsor lezárást követően annak módosítására már nem volt lehetőség.
A feladatsorok kiértékelése a tanulói beküldést követően azonnal megtörtént: minden jó megoldás 1-1 pontot ért. A nem megoldott vagy a hibásan megoldott feladat 0 pont.
A versenyző tanuló a kiértékelt feladatokat, az esetleges hibákat megtekinthette, továbbá az így elért pontjait az internetes rendszerben folyamatosan figyelemmel kísérhette.

Értékelés és nevesített eredmények

A végső pontszám meghatározása: a verseny lezárását követően minden feladatról meghatározásra kerül annak nehézségi foka. A nehézségi fok egy arányszám, mely azt mutatja hogy a versenyzők hány százaléka nem tudta jól megoldani. A nehézségi fokkal súlyozott összpontszám alapján kerül kiszámolásra a tanulók végső pontszáma, mely a helyezések meghatározásához szolgál.

A verseny végén két szinten hirdettünk kiemelt eredményt:
- megyei összesítések évfolyamonként 1-20 helyezettjei
- országos összesítés évfolyamonként 1-20 helyezettjei
A fenti helyezéseket elért tanulók oklevelén a megyei ill. országos összesítésben elért helyezésük szerepelt.
A versenyben résztvevő többi tanuló emléklapján pedig az elért eredmény százalékos formában került feltüntetésre.

Nyeremények

Nevezési ajándék minden tanulónak: minden versenyre benevezett tanuló nevezési ajándékot kap. Az ajándék a második fordulót követően kerül postázásra.
Oklevél: a verseny lezárását követően valamennyi tanuló nyomtatott oklevelet illetve emléklapot kap, mely tartalmazza az elért eredményét.
Érem: az I-III. helyezetteknek postai úton az iskolán keresztül
Záróajándék mindenkinek, aki befejezi a versenyt.
Minden I. helyezett (hibátlan) versenyző nyereményben részesül.
Több mint 500 db garantált nyeremény a legjobbaknak!
Könyvjutalom vagy pendrive
További értékes ajándékok: a verseny lezárását követően, a legjobb eredményt elért versenyzők között kisorsolásra kerül: 5db tablet, 5db társasjáték, 5db roller
Ajándékok, nyeremények minden esetben az iskolába, a regisztrált pedagógus nevére kerülnek kiküldésre. Tanulói címeket a verseny szervezője nem tartja nyilván.

Fődíj - csapatverseny

Az egy osztályból nevező tanulók automatikusan egy csapatot alkottak. Az alábbi díjakra azon osztályok voltak esélyesek, amelyből minimum három tanuló részt vett a versenyben. Az osztály pontszáma a tanulók pontszámának átlaga. A fődíj a legeredményesebb osztályok között került kisorsolásra: osztálykirándulás busszal, egyeztetett helyszínre.

Támogatás

A nevezési díjak egy részét minden évben jótékony célra fordítjuk a szervezők. Az idei tanévben az Ökumenikus Segélyszervezeten keresztül juttatják el 100.000 Ft összegű közös támogatásukat a rászorultak részére.