Szüreti Témanap a Losonci alsótagozatán

Magyar Népmese Napja
2020-10-04
Projekt év a LOSONCIBAN
2020-10-15
Magyar Népmese Napja
2020-10-04
Projekt év a LOSONCIBAN
2020-10-15

Szüreti Témanap a Losonci alsótagozatán

Az idén októberben szerényebb keretek között, anyagi források nélkül is megszerveztük az alsós Szüreti Témanapot. Fontosnak tartjuk, hogy a vírushelyzet ellenére is éljünk a lehetőségekkel, megengedett formában, megváltoztatva ugyan egy kicsit, de folytatjuk eddig bevált munkánkat a Losonciban.


Az osztályok saját tantermükben ismerkedtek a szüret fogalmával, eszközeivel, folyamatával. Az olvasás és környezetismeret óra témaköréhez kapcsolódóan dolgozták fel elsősorban a szüretet, évfolyam szinteknek megfelelően. Olvasmányokon keresztül ismételték az ősz jellemzőit. Beszélgettek a betakarításról, a földeken végzendő munkálatokról, a szürethez kapcsolódó társas eseményekről is. Ezekről néztek rövid filmrészleteket. Vetítettünk ppt-t, melyet kolléganőnk Szűcs Enikő állított össze.


Szüreti dalokat hallgattak a gyerekek. Megtanulták az Alma, alma c. verset szavalni, melyet a Superaron később énekelni is fognak. Végül beszélgettek a szüretről, a szőlőből készült termékekről, ezek tartósításáról. A tanulók ezek után egy totót is kitölthettek. Ennek értékelése, jutalmazás finom nagyszemű szőlővel, melyet szétosztottunk a gyerekek között. A gyümölcsszedésről szövegértő feladat is volt. Ettek szőlőt, mazsolát, ittak szőlőlevet, melyet az osztályok tanulói hoztak be az iskolába.
A technika óra keretében páros munkában készültek a szőlőlugast díszítő és tojástartóból festett szőlőfürtök. A nagyobbaknál gyűrt papírt használtak ehhez. Rajz órán kávéval festettek régi hangulatú képeket. Síkbeli és térbeli munkák egyaránt készültek.


A gyerekek élvezték a feladatokat, jó hangulatban telt a témanap. A kiállított produktumokat minden osztályfőnök a saját osztályával külön - külön fogja megnézni az aulában, melyet egy hónapig láthatnak az iskola tagjai.


Dr. Dankáné Háry Ildikó