Digitális Témahét a Losiban a Tantermen kívüli Digitális Munkarend ideje alatt