Az intézmény alapadatai:
Fenntartó:
Klebelsberg Központ, 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.
BPTK 1071 Budapest, Damjanich utca 6.,
Szakmai Vezető-Tankerületi Igazgató H.: Marosi Beatrix
Iskola neve: Losonci Téri Általános Iskola
Igazgató: Barabási Csilla Gabriella
Levelezési cím: 1083 Budapest, Losonci tér 1.
E-mail: losialtiskola@gmail.com
Telefon: 06-1-314-00-14
OM azonosító: OM 034932
Losonci Alapítvány: 18011713-1-42

Sok szeretettel köszöntjük a
Losi
honlapján!

1982-ben nyitotta meg kapuit főként a környéken élő gyermekek számára a kiváló elhelyezkedéssel és adottságokkal rendelkező körzetes iskola Józsefváros szívében. Azóta sok pici elsős lépett be megismerni a betűk és a számok varázslatos világát és sok száz nyolcadikosunkat ballagtattunk el.
Iskolánk vonzó, színes külsővel tisztán tartott, igényesen kialakított környezetben, tapasztalt, magasan képzett pedagógusokkal várja most is leendő tanítványait. Nevelési elvünk sajátosságai: műveltség, tolerancia, etikus magatartás, közösségi lét, konszolidált életvitel.

 

Az iskola épülete egy jellegzetes lakótelepi iskola képét mutatja, melyben egy esztétikus, tanulást-tanítást segítő, barátságos környezetet sikerült kialakítani az itt tanító pedagógusok és tanulók számára. Az épület belülről is vidámságot sugároz - színes falak és egyedi, festett képekkel ékesített ajtók, gyerekmunkák díszítik. A földszinten feszített víztükrű tanuszoda várja a diákokat. A Losonci Téri Általános Iskola mára színfoltja lett a nyolcadik kerületi lakótelepnek.

Iskolánkban tanuló gyermekek száma 400 fő körül mozog. Osztályainkban az együttnevelés elve érvényesül, személyiségközpontú nevelésünk, szülő, gyermek, pedagógus együttműködésen alapuló partneri viszonyból ered. Tanulóinknak motiváló, megértő, szerető közeget teremtünk, ahol tanulóink mindig a figyelem középpontjában állnak.

Értékeinket a hagyomány és az új szintéziséből teremtjük.


Esélyegyenlőséget biztosítunk a különböző adottságú és képességű diákjainknak, differenciált képességfejlesztéssel, felzárkóztatással és tehetséggondozással. A klasszikus szocializációs folyamatokat a mai kor elvárásainak megfelelően új alapokra helyezzük:
közösségi munka, tolerancia, integráció.

Tantestületünket a már kezdetektől vagy több évtizede itt dolgozó kollégák elhivatottsága fűti át, mellyel igyekszünk példát mutatni az újaknak, a fiataloknak. A nevelőtestületünk összeszokott, jól együttműködő, magasan képzett, elkötelezett, egymást motiváló, a bajban feltétel nélkül segítő pedagógusokból áll. Az önálló pedagógusszemélyiségek kibontakozását a tantestület, vezetőség támogatja. Eredményesen neveljük és oktatjuk a különböző szociokulturális háttérrel és adottságokkal rendelkező gyerekeket. Tanáraink innovatívak, pozitív szemléletűek. A pedagógusok szakképzettsége az előírásoknak megfelelő és folyamatos a továbbképzés.

Tanítványaink színes egyénisége és kultúrája megalapozza az iskolánkban alkalmazott módszerek sokszínűségét. Projekt-, kéttanítós-, kooperatív-, sakkpalota-, LÜK-, KIP módszerek színesítik módszertani palettánkat.

Fontos feladatunk a tehetséggondozás és a felzárkóztatás. Bontott csoportban történik az idegen nyelv, informatika, technika oktatása. Az úszás, sakk, a kosárlabda, a Superar és Meta zenei, dráma és kézműves foglalkozásai sokirányúan fejlesztik tanulóinkat. Szaktantermeinkben (uszoda, könyvtár, tornacsarnok, számítógépes szaktantermek stb.) a gyerekek a legkorszerűbb ismereteket szerezhetik meg.

A teljes körű nyolcadikos beiskolázás, valamint a kerületi, budapesti és országos szintű versenyeken előkelő helyezést elérő tanítványaink teljesítménye bizonyítja a Losiban zajló eredményes munkát.

 

Az elmúlt években digitális eszközparkunk nagyon sokat fejlődött és bővült. A Tankerületi Központ és több
pályázat által is bővíthettük digitális eszközeinket. A digitális kompetenciák fejlesztése, nem csak az elmúlt évek járványhelyzete miatt, már az általános iskola alsó tagozatában is elengedhetetlen. A XXI. század iskolájában alapkövetelmény, hogy a digitális világ az élet részévé váljon. Iskolánk minden tantermében van projektor, mely az oktatás korszerűsítését, színesítését teszi lehetővé.

Iskolánk programjának főbb céljai:

 • A tanulói kompetenciák, szövegértési, matematikai és logikai
  készségek és képességek fejlesztése
 • A szociális hátrányok enyhítése, kulturális hiányosságok pótlása
 • A tanulók felzárkóztatása, a lemorzsolódás csökkentése, kiküszöbölése
 • A tehetséggondozás komplex személyiségfejlesztő programok, a
  művészeti oktatás segítségével, a kommunikáció, a zene és a
  drámapedagógia eszközeivel
 • Pályaorientációs tevékenység
 • Kompetencia-alapú oktatás és értékelési rendszer
 • Iskolán kívüli és szabadidős foglalkozások a tanítás támogatásában
 • Pozitív életmodell nyújtása, egészséges és környezettudatos életmód
  és magatartás kialakítása, a testi-lelki egészség, mint érték elismerése

Hagyományaink és az eddigi évek munkájához hűen, a további
nevelőmunkánk célja olyan értékek közvetítése, melyek pozitív hatást
gyakorolnak a tanulók személyiségére, tanulmányi eredményeire, jövőjére, a
családra és a társadalmi környezetre is.

Barabási Csilla Gabriella
Igazgató