Iskolánkról

Iskola neve: Losonci Téri Általános Iskola
Levelezési cím: 1083 Budapest, Losonci tér 1.
E-mail: losialtiskola@gmail.com
Telefon: 06-1-314-00-14
OM azonosító: OM 034932
Losonci Alapítvány: 18011713-1-42

A pedagógiai programról:

Iskolánk megújult külsővel, tisztán tartott, igényesen kialakított környezetben, tapasztalt, magasan képzett pedagógusokkal várja leendő tanítványait. Nevelési elvünk sajátosságai: műveltség, tolerancia, etikus magatartás, közösségi lét, konszolidált életvitel. A természettudományos gondolkozás megalapozása folyik a magasabb óraszámban tanított matematika-, infotéka-, természetismeret-, és fizikaórákon. Fontos feladatunk a tehetséggondozás. Bontott csoportban történik az idegen nyelv, informatika, technika oktatása. Az úszás, vízilabda, sakk, szivacs-kézilabda és a ritmikus gimnasztika, futball sokirányúan fejlesztik tanulóinkat. Szaktantermeinkben (uszoda, könyvtár, tornacsarnok, számítógépes szaktantermek stb.) a gyerekek a legkorszerűbb ismereteket szerezhetik meg. A teljes körű nyolcadikos beiskolázás, valamint a kerületi, budapesti és országos szintű versenyeken előkelő helyezést elérő tanítványaink teljesítménye bizonyítja a Losiban zajló eredményes munkát.

Mitől vonzó iskolánk?

Emelt óraszámú oktatás: angol, matematika, infotéka, testnevelés (úszás, vízilabda, ritmikus gimnasztika, szivacslabda), természetismeret, fizika Oktatott idegen nyelvek: angol, orosz (szakkör keretében: angol, francia) Napközi otthonos ellátás: 1-6. évfolyam napközi, 7-8. évfolyam tanulástechnikai csoportok Étkezési lehetőség: van (étkezési problémával küzdők étkezése megoldható)

Tanórán kívüli és szabadidős tevékenységek:

Iskolánk hírnevét öregbítik hagyományaink: a karácsonyi hangverseny, amelyet betlehemes játék színesít, Losoncinapi sportrendezvényünk iskolánk valamennyi tanulójának részvételével. Az ovisok körében nagy sikert aratott O(VI)LIMPIÁT idén ismét megrendezzük. Tanulóink különböző irányultsági szakkörök közül választhatnak. Érdeklődési körüknek megfelelően sportfoglalkozásokon, a könyvtárban, internetes termeinkben tölthetik hasznosan szabadidejüket. Tanfolyamaink közül kiemelkedő a ritmikus – gimnasztika, úszás vízilabda foglalkozás, valamint a futball. A Losiban valamennyi elsősünk megismerkedik a szivárványsakkal. A legtehetségesebbekkel nemzetközi sakkmester foglalkozik. Iskolán kívüli programjaink is népszerűek: rendszeresen járunk színházba, hangversenyre, múzeumokba. A tanulmányi kirándulások, az erdei iskola, a sakk– , a kül és belföldi nyári táborok nagy élményt jelentenek tanítványainknak. Felújított sportudvarunkon nemcsak az összes sportág gyakorlására van lehetőség, hanem a szabadidő kulturált eltöltésére is.