LOSONCI ALAPÍTVÁNY

Az alapítvány neve: Losonci Alapítvány
Székhelye: 1083 Budapest, Losonci tér 1.
Adószáma: 18011713-1-42
Alapítvány számlaszáma: 11708001-20353771
Alapítás éve: 1991

A Losonci Alapítványt 1991. december 6-án az akkori iskola igazgatója és tantestülete hozta létre az alábbi célokat megfogalmazva:


 • Az iskolában folyó nevelő-oktató munka tartalmi és tárgyi feltételeinek korszerűsítés.
 • A tudományos-, kulturális- és sportélet feltételeinek javítása
 • Kiemelkedő tehetségű tanulók speciális fejlődési lehetőségeinek támogatása.
 • A pedagógusok szakmai továbbképzésének támogatása.
 • Az iskola részére oktatástechnikai eszközök és berendezések vásárlása.

Az alapítvány működésére azért van szükség, hogy iskolánknak olyan forrás is álljon rendelkezésére, amely nem függ a fenntartó által meghatározott költségvetés mértékétől és rovataitól.


Az alapítvány bevételei két forrásból származnak:

 • a célokat magukénak érző szülők anyagi támogatásából, illetve társaságok, vállalkozások befizetéseiből.
 • 1997-től a magánszemélyek és az egyéni vállalkozók személyi jövedelemadójuk 1 %-át felajánlhatják társadalmi szervek anyagi segítésére.

Törekvéseink között szerepel:


 • az oktatás feltételeinek javítása, korszerűsítése>
 • a tehetséggondozó és felzárkóztatást segítő tevékenységek támogatása,
 • a nyelvtudás megszerzésének támogatása,
 • költségvetésben nem szereplő foglalkozások támogatása,
 • a diákok kiemelkedő munkájának elismerése (tanulmányi és sport díjak kiosztása)
 • ösztöndíj 8. osztály végén a kitűnő eredménnyel végzett tanulóknak
 • táborok, erdei iskolák, tanulmányi kirándulások támogatása rászorultság esetén,
 • hagyományápolás
 • diákok és tanárok részvétele szakmai bemutatókon, konferenciákon, versenyeken
 • továbbképzéseken való részvétel támogatása
 • rászoruló diákok szociális támogatása
 • az iskolai sportélet támogatása
 • kulturális tevékenységek támogatása
 • az iskolai könyvtár támogatása
 • a legkorszerűbb technikai eszközök és szoftverek oktatásban való megjelenésének támogatása
 • az iskolát népszerűsítő tevékenység
 • eszközök vásárlása
 • illetve egyéb költségek (működés, adminisztrációs, könyvelés…) finanszírozása

Az alapítvány céljai:


 • tehetséggondozás támogatása
 • pályázatok útján ösztöndíj biztosítása
 • hagyományápolás
 • diákok és tanárok szakmai bemutatókon, konferenciákon, versenyeken
 • továbbképzéseken való részvételének támogatása
 • rászoruló diákok szociális támogatása
 • tanulmányi kirándulások támogatása
 • az iskolai sportélet támogatása
 • kulturális tevékenységek támogatása
 • a legkorszerűbb technikai eszközök és szoftverek oktatásban való megjelenésének támogatása
 • tanári tanulmányutak támogatása
 • az iskolát népszerűsítő tevékenység támogatása

Az alapítvány kuratóriuma:

Nyírő-Kovács Márta (elnök)
Szűcs Enikő (tag)
Petró Viktória (tag)
Németh András (tag)
Szabó Lászlóné (tag)

Kérjük, hogy adójuk 1%-ával támogassák az iskola alapítványát!

Losonci alapítvány

Adószám: 18011713-1-42


Letölthető rendelkező nyilatkozat a SZJA 1%-hoz innen.
Amennyiben a Losonci Alapítvány céljaival egyetértenek, kérjük támogassák személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával.
Az SZJA 1% felajánlásáról az adózóknak kell intézkedni.

Az SZJA 1% felajánlásának módja:
1. ha van ügyfélkapu jogosultságuk, akkor azon keresztül lehet a felajánlást megtenni,
2. ha nincs ügyfélkapu hozzáférésük, akkor ki kell tölteni az aktuális év EGYSZA nevű nyomtatványát és postán, vagy a NAV ügyfélszolgálatán személyesen kell leadni.
A EGYSZA nevű nyomtatványt postai feladásnál, a lakóhely szerinti NAV Adóigazgatóság címére kell megküldeni. A boríték hátuljára fel kell írni az adózó adóazonosítóját, valamint a ragasztáson keresztben alá kell írni.
A felajánlás megkönnyítése érdekében az alábbi linkről letölthető az Alapítványunk
adószámával kitöltött rendelkező nyilatkozat a SZJA 1%-hoz innen.
(csak az adózó adatai, valamint ha
egyháznak is felajánlják adójuk 1%-át, akkor a megfelelő technikai számot kell kitölteni),
valamint a NAV postacíme.

Várjuk és köszönjük idén is felajánlásaikat!