Tisztelt Szülők!


A nyolcadikos tanulókat érintő továbbtanulással kapcsolatos információkat, a felvételi eljárás fontos időpontjait és menetét, az Oktatási Hivatal honlapján találják.
ELÉRHETŐ INNEN:

Tájékoztató


Felvételi eljárás infó


A nyolcadik évfolyam sikeres elvégzése után a tanuló a kilencedik évfolyamon folytathatja tanulmányait az alábbi iskola típusokban:

Források:https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/oktat/kozepiskola2021/index.html
(2022.09.13.)


Gimnázium

 • Csak érettségit ad az iskola.
 • 4 éves a képzés, nyelvi elkészítő (NYEK) esetén 5 év.

Technikum

 • 2016 előtt szakközépiskolának neveztek, majd szakgimnáziumnak. A szakgimnázium helyett a technikum elnevezés kerül bevezetésre. Nevében jelzi a végzettséget, mivel itt a végzettek technikusok lesznek.
 • A technikusképzés 5 éves. Az első két év ágazati ismereteket adó képzés
 • Után a második ciklusban duális képzés folyik. A képzés időszakában a tanulószerződés átalakul munkaszerződéssé, amely a képzés alatt jövedelemhez juttatja a tanulót. A négy kötelező közismereti tárgyból tesznek érettségit a diákok, a technikusi szakképesítés szakmai vizsgája lesz egyben az ötödik érettségi tárgy. Így 13. év végi sikeres vizsga után két végzettséget igazoló bizonyítványt kap. Kézhez kapja az érettségi bizonyítványát, és a technikusi végzettségét igazoló oklevelét. A technikumban megszerzett tudás megteremti a lehetőségét, hogy a jó eredménnyel végzettek a szakmai vizsgájuk eredményének figyelembevételével továbbtanulhassanak felsőoktatásban azonos ágazaton belül.

Szakképző iskola

 • 3 éves a képzés.
 • 2016 előtt szakmunkásképzőnek neveztek, majd szakközépiskolának. Ez változott szakképző iskolára.
 • Az első év ágazati ismereteket adó képzés, az azt követő két évben duális képzés folyik, elsősorban munkaszerződés keretén belül. A végzés után itt is nyitott a lehetőség az érettség vagy akár a technikusi képzettség megszerzésére.
 • A szakképző iskolában képzik a szakmák mestereit. A harmadik év végén a tanulók szakképzettséget szerezhetnek.

Szakiskola

 • (Csak eltérő tanrendű általános iskolából mehet ide a tanuló.)
 • A szakiskola elnevezés azokra az intézményekre vonatkozik, amelyek a 14. életévüket betöltött sajátos nevelési igényű tanulókat készítik fel szakmai vizsgára, és emellett a munkába álláshoz, az életkezdéshez szükséges ismereteket nyújtanak.


Források:http://www.erdiszakkepzesicentrum.hu/uj-szakkepzesi-struktura-a-szakkepzes-uj-rendszere/
Szakképzés 4.0