Felvételi eljárás rendje nyolcadikosoknak

Tisztelt Szülők!


A nyolcadikos tanulókat érintő továbbtanulással kapcsolatos információkat, a felvételi eljárás fontos időpontjait és menetét, az Oktatási Hivatal honlapján találják.
ELÉRHETŐ INNEN:

Tájékoztató


Felvételi eljárás infó


A nyolcadik évfolyam sikeres elvégzése után a tanuló a kilencedik évfolyamon folytathatja tanulmányait az alábbi iskola típusokban:

Gimnázium

 • Csak érettségit ad az iskola.
 • 4 éves a képzés, nyelvi elkészítő esetén 5 év.

Szakgimnázium

 • Érettségit és szakmát ad az iskola.
 • 4+1 év lehet a képzés.
 • 2016 előtt szakközépiskolának neveztek.
 • A közismereti képzés mellett szakmai elméleti és gyakorlati oktatásban vesznek részt a tanulók. A "normál" gimnáziumhoz képest az a különbség, hogy kettő helyett csak egy idegennyelvi tantárgy van, és emelt óraszámban vannak a szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyak. A diákok a 12. évfolyam végén szakmai érettségit tesznek. Ezután még egy évig tanulhatnak, és technikusi képesítést szerezhetnek.

Szakképzési Centrumokba (továbbiakban SZC) folyik az oktatás, típusai:

 • Gazdasági SZC
 • Gépészeti SZC
 • Komplex SZC
 • Műszaki SZC
 • Vendéglátóipari és Humán SZC

Szakközépiskola

 • 3 éves a képzés.
 • 2016 előtt szakmunkásképzőnek neveztek.
 • A szakközépiskolákban három év után a tanulók szakmai vizsgát tehetnek. Akik igénylik további két év alatt lehetőséget kapnak, hogy felkészüljenek az érettségire. Az állami fenntartású - Nemzetgazdasági Minisztérium fenntartásában működő - szakközépiskolák szakképzési centrumok alá tartoznak

Szakiskola

(Csak eltérő tanrendű általános iskolából mehet ide a tanuló.)


 • A szakiskola elnevezés azokra az intézményekre vonatkozik, amelyek a 14. életévüket betöltött sajátos nevelési igényű tanulókat készítik fel szakmai vizsgára, és emellett a munkába álláshoz, az életkezdéshez szükséges ismereteket nyújtanak.

Iskolakereső

A beiskolázással kapcsolatban további információt az osztályfőnökök adnak, valamint a kiválasztott középiskola honlapja.


2021.Október 25.

Nyírő-Kovács Márta intézményvezető-helyettes