Iskolánk dolgozói

Vezetőség

NévMunkakörVégzettség
BARABÁSI CSILLA GABRIELLAigazgató
tanár
fizika-kémia tanár,
szakvizsgázott közoktatási vezető, mesterpedagógus
DÉRI ZSOLTigazgatóhelyettes
tanár
műszaki tanár/erősáramú üzemmérnök,
felsőfokú oktatás-informatikus; szakvizsgázott
közoktatási vezető, mesterpedagógus
NYÍRŐ-KOVÁCS MÁRTAigazgatóhelyettes
tanár
 7.b - osztályfőnök
tanító, földrajz tanár, okleveles földrajz szaktanár,  angol műveltségi. ter.;
szakvizsgázott közoktatási vezető, szakvizsgázott mentortanár, mesterpedagógus

Nevelőtestület

NévMunkakörVégzettség
ANDRÁSI ELIZABETH FANNItanító
3.a - osztályfőnök
tanító
ember és társadalom műveltségi terület
BALATONI LÁSZLÓNÉtanár
5.c - osztályfőnök
történelem-német nyelv és irodalom szakos
tanár
BEDÉCS ANIKÓtanár
6.b - osztályfőnöke
osztályfőnöki és pályaválasztási munkaközösség-vezető
angol-földrajz testnevelés szakos tanár
BODNÁR LÁSZLÓtanár,digitális kultúra tanár
BOHUSNÉ NEMES
KRISZTINA
tanító
1.b - osztályfőnök
mérés-értékelés munkaközösség-vezető
tanító, gyógypedagógus, tanulásban
akadályoztatottak pedagógiája szakos tanár
CAKIR ILONAtanár, napközit vezető tanárközépfokú oktatás módszertana, történelem-angol szakos tanár
FORNOSI PÁLtanárművelődésszervező, karmester és fúvós tanári, előadóművész és trombita tanár
FÖLDI JUDITtanár
6.a - osztályfőnök esélyegyenlőségi, integrációs és módszertani munkaközösség vezető
orosz-történelem szakos tanár, angol tanár; társadalom és állampolgári ismeretek szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus, mesterpedagógus
GAÁL EMŐKEtanító
4.a - osztályfőnök
tankönyvfelelős
tanító;
szakvizsgázott pedagógus a mat. tudás értékelése területén
mesterpedagógus
GYENES MÁRIÓ VIKTORtanártestnevelés szakos tanár
HARCZINÉ KOSÁR ANDREAtanító
1.a - osztályfőnök
gyermekvédelmi munkaközösség-vezető
tanító, pedagógia középiskolai tanár
HORVÁTH ZOLTÁNkönyvtáros tanár, napközit vezető tanár, sakk oktatónépműv.-történelem tanár, informatikus-könyvtáros
KÁNTOR BERNADETTfejlesztőpedagógus
5.b - osztályfőnök
gyógypedagógus pszichopedagógia és tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon , szociálpedagógus
KÁSA GABRIELLAtanártanító (ének spec.),
magyar nyelv és irodalom szakos tanár
KEGYES LÍVIAfejlesztőpedagógusszakvizsgázott pedagógus; preventív és korrektív pedagógiai pszichológia
KOVÁCSNÉ KUTI
ZSUZSANNA
tanító
2.b- osztályfőnök
tanító (rajz szakkoll.), múzeumped.tanár, szakvizsga, mesterpedagógus
KŐVÁRI TERÉZIA TÜNDEtanárbiológia-rajz szakos tanár
MAKAI TAMÁSNÉtanár
8.c - osztályfőnök
magyar-orosz szakos tanár
MOLNÁR ZSÓFIApszihológusFejlődés- és Klinikai Gyermekpszichológia
NAGY-SOMLYAI KITTIpszichológus - (tartósan távol)okleveles pszichológus; viselkedéselemző
NÉMETH MÁRIAtanármatematika-kémia tanár
NIKOLETTINÉ NEMES KATALINtanító, napközit vezető tanítótanító
ORMAY GYÖRGY JÓZSEFNÉtanító, napközit vezető tanítótanító
RÁBEL MARGIT MELÁNIAtanító, tanár
4.b- osztályfőnök
alsós munkaközösség-vezető
tanító-művelődésszervező és hittantanár, könyvtár-könyvszakmai spec.; magyar nyelv és irodalom szakos tanár, szakvizsgázott közoktatási vezető, mentortanár szakvizsga, mesterpedagógus
SZABÓ RITA CSILLAtanár
7.a - osztályfőnök
humán munkaközösség vezető
orosz-tört.tanár, társadalom és állampolgári ismeretek szakos tanár. szakvizsgázott pedagógus, mesterpedagógus
SZÁSZ KINGAtanár
5.a - osztályfőnök
reál munkaközösség-vezető
matematika-kémia- okleveles etika tanár; szakvizsgázott mentortanár;pszichodráma asszisztens
SÜVEGES ÉVAtanárközépiskolai testnevelő tanár, szakvizsgázott közoktatási vezető, mesterpedagógus
SZŰCS ENIKŐtanító
3.b - osztályfőnök
napközi-, szabadidő és sport munkaközösség vezető
tanító (matemetika műv. ter.)
URBÁN-SZABÓ ZOLTÁN
JÁNOSNÉ
fejlesztő pedagógusfejlesztőpedagógus; okleveles egészségfejlesztés-tanár és okleveles tanulási- és pályatanácsadási tanár
WÁGNER RITA ZSUZSAtanár
8.a - osztályfőnök
rajz - rajz, vizuális kommunikáció szakos tanár (színdinamikai és színszakértő;
multimédia fejlesztő)
ZENTAI-VARGA SZILVIAtanító
2.a - osztályfőnök
tanító (ének szakkoll.)

NEVELÉS-OKTATÁST SEGÍTŐ MUNKATÁRSAK

NévMunkakörVégzettség
BENKŐ KLÁRApedagógiai asszisztens 
FERENCZI NIKOLETTAlaboráns (tartósan távol) 
KÁLDI PATRIKrendszergazdaprogramtervező informatikus
VALENTIN ANDRÁSpedagógiai asszisztensmagyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár, kályhás ,ipari alpinista

TECHNIKAI DOLGOZÓK

NévFoglalkozás,beosztásVégzettség
BERKI TIBORNÉportás 
RADICS MIKLÓSkarbantartó 
SZABÓ LÁSZLÓNÉportásgyors- és gépíró