Iskolánk dolgozói

Iskolánk dolgozói

Vezetőség

Név Foglalkozás,beosztás Végzettség
BARABÁSI CSILLA intézményvezető
tanár
fizika-kémia tanár, szakvizsgázott közoktatási vezető
DÉRI ZSOLT intézményvezető-helyettes
tanár
műszaki tanár/erősáramú üzemmérnök, felsőfokú oktatás-informatikus; szakvizsgázott közoktatási vezető
NYÍRŐ-KOVÁCS MÁRTA intézményvezető-helyettes
tanár
tanító, földrajz tanár, angol műv. ter.; szakvizsgázott közoktatási vezető, mentortanár szakvizsga

Nevelőtestület

Név Foglalkozás,beosztás Végzettség
BAKOS ILONA tanító középfokú oktatás módszertana, történelem
BALATONI LÁSZLÓNÉ tanár történelem-német nyelv és irodalom szakos tanár
BÁLINTNÉ DÁVID MÁRIA óraadó tanár földrajz-testnevelés tanár
BODNÁR LÁSZLÓ tanár informatika tanár
BOHUSNÉ NEMES KRISZTINA tanító 2.c - osztályfőnök tanító, gyógypedagógus, tanulásban akadályoztatottak pedagógiája szakos tanár
CSILLAGNÉ KISS GYÖRGYI óraadó tanár tanító, orosz szakkoll., angol nyelv és irodalom szakos tanár
CSONTOS MÁTÉ tanár testnevelő-edző
CSÖRÖGI-DUKAY ZSÓFIA tanító (tartósan távol) szabadidő szervező szociálpedagógus
DANCS MÁTÉ tanár 6.b - osztályfőnök testnevelő-edző
DECSI RÉKA óraadó tanár hallgató
DR. BITÓNÉ HORVÁTH MÁRIA tanító (tartósan távol) tanító
DR. DANKÁNÉ HÁRY ILDIKÓ tanító 3.a - osztályfőnök alsó tagozat munkaközösség vezető tanító (testnevelés spec.); szakvizsgázott ped. a mat. tudás értékelése területén
FARKASNÉ TÓTH ERZSÉBET tanító ref. hitokt., általános iskolai német idegennyelv-oktató tanító, fejlesztőped., preventív és korrektív pedagógiai pszichológia ped. szakvizsga
FÖLDI JUDIT tanár 7.a - osztályfőnök KIP munkaközösség vezető orosz-történelem szakos tanár-főisk., angol tanár; társadalom és állampolgári ismeretek szakos tanár
GAÁL EMŐKE tanító 1.a - osztályfőnök tanító; szakvizsgázott ped. a mat. tudás értékelése területén
HARCZI KRISZTINA óraadó tanító hallgató
HARCZINÉ KOSÁR ANDREA tanító 2.a - osztályfőnök tanító, pedagógia középisk. tanár
HORVÁTH ZOLTÁN könyvtáros tanár népműv.-történelem tanár, informatikuskönyvtáros
KÉRINÉ BÖRÖCZ KLÁRA tanító mérés-értékelés munkaközösség vezető tanító (pedagógia és technika szakkoll.) pedagógiai értékelési szakértő
KOVÁCS ÉVA tanár népművelő és ének-zene szakos tanár; okleveles család- és gyerekvédő; gyermek- és ifjúságvédelmi tanár
KOVÁCSNÉ KUTI ZSUZSANNA tanító 3.b- osztályfőnök tanító (rajz szakkoll.), múzeumped. tanár
KŐVÁRI TERÉZIA TÜNDE óraadó tanár biológia-rajz szakos tanár
LAJKÓ PÉTERNÉ fejlesztő-pedagógus biológia-környezetvédelmi szakos tanár; gyógypedagógus, tanulásban akadályoztatottak pedagógiája szakos tanár, közigazgatási alapvizsga és szakvizsga
MAKAI TAMÁSNÉ tanár 7.b - osztályfőnök osztályfőnöki és pályaválasztási munkaközösség vezető magyar-orosz tanár
MÉSZÁROS ILDIKÓ GIZELLA tanár 8.b - osztályfőnök reál munkaközösség vezető biológia-földrajz szakos tanár, közoktatási vezető
NÉMETH MÁRIA óraadó tanár matematika-kémia tanár
NIKOLETTINÉ NEMES KATALIN tanító 4.a - osztályfőnök tanító
OLÁH FRIDA ALIZ tanár 8.c - osztályfőnök DÖK segítő tanár magyar alapszakos bölcsész; okleveles magyartanár és okleveles nyelv- és beszédfejlesztő tanár
ORMAY GYÖRGY JÓZSEFNÉ tanító tanító
Ö.-SZABÓ PÉTER tanár testnevelő tanár
PAPNÉ TOMPA ANDREA fejlesztőpedagógus orosz-történelem szakos tanár, okleveles német szakos nyelvanár, fejlesztőpedagógus
RÁBEL MARGIT MELÁNIA tanító 1.b- osztályfőnök digitális munkaközösség vezető tanító-művelődésszervező és hittantanár, könyvtár-könyvszakmai spec.; magyar nyelv és irodalom szakos tanár, szakvizsgázott közoktatási vezető, mentortanár szakvizsga
RAINER ERIKA tanár 6.a - osztályfőnök tanító; matematikus; okleveles matematikatanár és pedagógiai értékelés és mérés okleveles tanára
NAGY-SOMLYAI KITTI pszichológus okleveles pszichológus; viselkedéselemző
SOÓS DÉNES tanító tanító
STENCZINGER CSILLA címzetes igazgató tanító; közoktatási vezető
SZABÓ RITA CSILLA tanár 8.a - osztályfőnök humán munkaközösség vezető orosz-tört. tanár, társadalom és állampolgári ismeretek szakos tanár
SZABÓ ZOLTÁN tanár 5.b - osztályfőnök testnevelés szakos ált. isk. tanár
SZILÁGYI KATA tanár 5.c - osztályfőnök matematika-számítástechnika szakos tanár; mentálhigiénikus; minőségbiztosítási szakértő
SZILVÁSSY ERZSÉBET KATALIN tanár angoltanár, református hitoktató, a lelkészi diplomára épülő református vallástanár,
SZŰCS ENIKŐ tanító 4.b - osztályfőnök napközi-, szabadidő és sport munkaközösség vezető tanító
TOMCSÁNYI ANNAMÁRIA tanító tanító (közművelődés szakkoll.)
UJVÁRY ANDREA tanár testnevelő tanár; atlétika, torna, úszás, kézilabda, röplabda edző, közoktatási vezető
URBÁN-SZABÓ ZOLTÁN JÁNOSNÉ fejlesztőpedagógus fejlesztőpedagógus; okleveles egészségfejlesztés-tanár és okleveles tanulásiés pályatanácsadási tanár
VÁG BERNADETT VIRÁG tanító (tartósan távol) ált. isk. tanító (technika szakkoll.)
WÁGNER RITA ZSUZSA tanár 5.a - osztályfőnök rajz-rajz, vizuális kommunikáció szakos tanár (színdinamikai és színszakértő; színszakértő; multimédia fejlesztő)
ZENTAI-VARGA SZILVIA tanító 2.b - osztályfőnök tanító (ének szakkoll.)

NEVELÉS-OKTATÁST SEGÍTŐ MUNKATÁRSAK

Név Foglalkozás, beosztás Végzettség
FERENCZI NIKOLETTA iskolatitkár (tartósan távol)
KÁLDI PATRIK rendszergazda programtervező informatikus - FOLYAMATBAN
KISS TAMÁS ENDRE úszómester uszodamester
MATUSZKA MÁRTA iskolatitkár
NÉMETH ANDRÁS ISTVÁN uszodamester vízilabda sportedző, uszodamester
PETRÓ VIKTÓRIA ÉVA pedagógiai asszisztens ügyintéző

TECHNIKAI DOLGOZÓK

ALBERT IZABELLA takarító
BARSI ATTILA karbantartó, külső takarítás
BERKI TIBORNÉ portás
FARKAS ZSANETT takarító
GYŐRE LÁSZLÓ karbantartó
KAPESZ JÁNOS gépész, vegyszerkezelő fürdővíz visszaforgató berendezéskezelő gázkazánkezelő, uszodamester, padlóburkoló
KARDOS LÁSZLÓNÉ takarító
MOLNÁR IBOLYA takarító
NYÁRI KÁROLYNÉ takarító
OCZELKA RAMÓNA XÉNIA takarító
SZABÓ LÁSZLÓNÉ portás gyors- és gépíró
KARIKA LAJOSNÉ takarító
KONDOR JÓZSEF úszómester