Iskolánk dolgozói

Iskolánk dolgozói

Vezetőség

Név Foglalkozás,beosztás Végzettség
BARABÁSI CSILLA GABRIELLA intézményvezető
tanár
fizika-kémia tanár, szakvizsgázott közoktatási vezető
DÉRI ZSOLT intézményvezető-helyettes
tanár
műszaki tanár/erősáramú üzemmérnök, felsőfokú oktatás-informatikus; szakvizsgázott közoktatási vezető
NYÍRŐ-KOVÁCS MÁRTA intézményvezető-helyettes
tanár
tanító, földrajz tanár, angol műv. ter.; szakvizsgázott közoktatási vezető, mentortanár szakvizsga

Nevelőtestület

Név Foglalkozás,beosztás Végzettség
BAKOS ILONA tanító középfokú oktatás módszertana, történelem
BALATONI LÁSZLÓNÉ szül.: Novák Lídia Tímea tanár történelem-német nyelv és irodalom szakos tanár
BÁLINTNÉ DÁVID MÁRIA óraadó tanár földrajz-testnevelés tanár
BÍRÓ GERGELY óraadó tanár testnevelés tanár kosárlabda szakedző
BODNÁR LÁSZLÓ tanár informatika tanár
BOHUSNÉ NEMES KRISZTINA tanító 3.c - osztályfőnök tanító, gyógypedagógus, tanulásban akadályoztatottak pedagógiája szakos tanár
CSÖRÖGI-DUKAY ZSÓFIA tanító (tartósan távol) szabadidő szervező szociálpedagógus
DANCS MÁTÉ tanár 7.b - osztályfőnök testnevelő-edző
DECSI RÉKA DÖK segítő tanár matematika-angol tanár-hallgató
DR. DANKÁNÉ HÁRY ILDIKÓ tanító 4.a - osztályfőnök alsó tagozat munkaközösség vezető tanító (testnevelés spec.); szakvizsgázott ped. a mat. tudás értékelése területén
FLÓRENCZ MÁRK tanár angol tanár
FÖLDI JUDIT tanár 8.a - osztályfőnök esélyegyenlőségi, intergárciós és módszertani munkaközösség vezető orosz-történelem szakos tanár-főisk., angol tanár; társadalom és állampolgári ismeretek szakos tanár
GAÁL EMŐKE tanító 2.a - osztályfőnök tanító; szakvizsgázott ped. a mat. tudás értékelése területén
HARCZI KRISZTINA óraadó tanító hallgató
HARCZINÉ KOSÁR ANDREA tanító 3.a - osztályfőnök tanító, pedagógia középisk. tanár
HLIVA KATALIN tanár testnevelés-földrajz
HORVÁTH ELIZABETH FANNI tanító 1.a - osztályfőnök tanító ember és társadalom műveltségi terület
HORVÁTH ZOLTÁN könyvtáros tanár népműv.-történelem tanár, informatikuskönyvtáros
KÁNTOR BERNADETT fejlesztőpedagógus gyógypedagógus pszichopedagógia és tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon
KÁSA GABRIELLA óraadó tanár "tanító (ének spec.), magyar nyelv és irodalom szakos tanár"
KÉRINÉ BÖRÖCZ KLÁRA tanító mérés-értékelés munkaközösség vezető tanító (pedagógia és technika szakkoll.) pedagógiai értékelési szakértő
KONRÁD ÁGNES tanító "hittanár és nevelő tanár fejlesztési-differenciáló szakképesítés"
KOVÁCS ÉVA tanár népművelő és ének-zene szakos tanár; okleveles család- és gyerekvédő; gyermek- és ifjúságvédelmi tanár
KOVÁCSNÉ KUTI ZSUZSANNA tanító 4.b- osztályfőnök tanító (rajz szakkoll.), múzeumped. tanár
KŐVÁRI TERÉZIA TÜNDE óraadó tanár biológia-rajz szakos tanár
LAJKÓNÉ TURUCZ ÁGNES fejlesztő-pedagógus biológia-környezetvédelmi szakos tanár; gyógypedagógus, tanulásban akadályoztatottak pedagógiája szakos tanár, közigazgatási alapvizsga és szakvizsga
MAKAI TAMÁSNÉ szül: Pintér Eszter tanár 8.b - osztályfőnök magyar-orosz tanár
MÉSZÁROS ILDIKÓ GIZELLA tanár, reál munkaközösség vezető biológia-földrajz szakos tanár, közoktatási vezető
NÉMETH MÁRIA óraadó tanár matematika-kémia tanár
NIKOLETTINÉ NEMES KATALIN tanító(felmentési idő) tanító
OLÁH FRIDA ALIZ tanár 5.b - osztályfőnök magyar alapszakos bölcsész; okleveles magyartanár és okleveles nyelv- és beszédfejlesztő tanár
ORMAY GYÖRGY JÓZSEFNÉ szül: Kovács Zsuzsanna tanító tanító
Ö.-SZABÓ PÉTER tanár testnevelő tanár
PAPNÉ TOMPA ANDREA fejlesztőpedagógus(felmentési idő) orosz-történelem szakos tanár, okleveles német szakos nyelvtanár, fejlesztő pedagógus
RÁBEL MARGIT MELÁNIA tanító 2.b- osztályfőnök digitális munkaközösség vezető tanító-művelődésszervező és hittantanár, könyvtár-könyvszakmai spec.; magyar nyelv és irodalom szakos tanár, szakvizsgázott közoktatási vezető, mentortanár szakvizsga
NAGY-SOMLYAI KITTI pszichológus okleveles pszichológus; viselkedéselemző
SOÓS DÉNES tanító tanító
SZABÓ RITA CSILLA tanár 5.a - osztályfőnök humán munkaközösség vezető orosz-tört. tanár, társadalom és állampolgári ismeretek szakos tanár
SZÁSZ KINGA tanár 7.a - osztályfőnök osztályfőnöki és pályaválasztási munkaközösség vezető tanító; közoktatási vezető
SZILÁGYI KATA tanár 6.c - osztályfőnök matematika-számítástechnika szakos tanár; mentálhigiénikus; minőségbizosítási szakértő
SZŰCS ENIKŐ tanító 1.b - osztályfőnök napközi-, szabadidő és sport munkaközösség vezető tanító
TOMCSÁNYI ANNAMÁRIA tanító tanító (közművelődés szakkoll.),(angol szakkollégium)
URBÁN-SZABÓ ZOLTÁN JÁNOSNÉ szül.: Harkai Erzsébet fejlesztő pedagógus fejlesztő pedagógus; okleveles egészségfejlesztés-tanár és okleveles tanulásiés pályatanácsadási tanár
WÁGNER RITA ZSUZSA tanár 6.a - osztályfőnök rajz-rajz, vizuális kommunikáció szakos tanár (színdinamikai és színszakértő; színszakértő; multimédia fejlesztő)
ZENTAI-VARGA SZILVIA tanító 2.b - osztályfőnök tanító (ének szakkoll.)

NEVELÉS-OKTATÁST SEGÍTŐ MUNKATÁRSAK

Név Foglalkozás, beosztás Végzettség
FERENCZI NIKOLETTA szül.: GERGELY NIKOLETTA iskolatitkár (tartósan távol)
KÁLDI PATRIK rendszergazda programtervező informatikus - FOLYAMATBAN
MATUSZKA MÁRTA iskolatitkár
PETRÓ VIKTÓRIA ÉVA pedagógiai asszisztens ügyintéző
TAKÁCS KRISZTINA úszómester

TECHNIKAI DOLGOZÓK

BERKI TIBORNÉ szül.: BARANYI SZILVIA portás
SZABÓ LÁSZLÓNÉ szül.: SZABÓ KLÁRA portás gyors- és gépíró
ALBERT IZABELLA 2021.08.01-2022.06.30. takarító
BERKINÉ BÁDER HAJNALKA takarító
KARDOS LÁSZLÓNÉ szül.: SZALACSOVICS JUDIT takarító
KARIKA LAJOSNÉ szül.: GURZÓ REBEKA 2021.08.01-2022.06.30. takarító
MOLNÁR IBOLYA takarító
NÁBRÁDY FERENC karbantartó villamosmérnök, informatikai hálózattelepítő és – üzemeltető, számítógépkezelő
NYÁRI KÁROLYNÉ szül.: FARKAS ÉVA takarító
OCZELKA RAMÓNA XÉNIA takarító
SKRABÁN ATTILA karbantartó alapfokú gázhegesztő, alapfokú bevont elektródás ívhegesztő, vízvezeték- és központifűtés szerelő, személy- és vagyonőr