Iskolánk dolgozói

Vezetőség

NévFoglalkozás,beosztásVégzettség
BARABÁSI CSILLA GABRIELLAigazgató
tanár
fizika-kémia tanár,
szakvizsgázott közoktatási vezető, mesterpedagógus
DÉRI ZSOLTigazgatóhelyettes
tanár
műszaki tanár/erősáramú üzemmérnök,
felsőfokú oktatás-informatikus; szakvizsgázott
közoktatási vezető, mesterpedagógus
NYÍRŐ-KOVÁCS MÁRTAigazgatóhelyettes
tanár
 7.b - osztályfőnök
tanító, földrajz tanár, angol műveltségi. ter.;
szakvizsgázott közoktatási vezető, szakvizsgázott mentortanár, mesterpedagógus

Nevelőtestület

NévFoglalkozás,beosztásVégzettség
ANDRÁSI ELIZABETH FANNItanító
3.a - osztályfőnök
tanító
ember és társadalom műveltségi terület
BALATONI LÁSZLÓNÉtanár
5.c - osztályfőnök
történelem-német nyelv és irodalom szakos
tanár
BEDÉCS ANIKÓtanár
6.b - osztályfőnöke
osztályfőnöki és pályaválasztási munkaközösség-vezető
angol-földrajz testnevelés szakos tanár
BODNÁR LÁSZLÓtanár,digitális kultúra tanár
BOHUSNÉ NEMES
KRISZTINA
tanító
1.b - osztályfőnök
mérés-értékelés munkaközösség-vezető
tanító, gyógypedagógus, tanulásban
akadályoztatottak pedagógiája szakos tanár
CAKIR ILONAtanár, napközit vezető tanárközépfokú oktatás módszertana, történelem-angol szakos tanár
FLÓRENCZ MÁRKtanár, tartósan távolangol nyelv szakos tanár
FORNOSI PÁLtanárművelődésszervező, karmester és fúvós tanári, előadóművész és trombita tanár
FÖLDI JUDITtanár
6.a - osztályfőnök esélyegyenlőségi, integrációs és módszertani munkaközösség vezető
orosz-történelem szakos tanár, angol tanár; társadalom és állampolgári ismeretek szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus, mesterpedagógus
GAÁL EMŐKEtanító
4.a - osztályfőnök
tankönyvfelelős
tanító;
szakvizsgázott pedagógus a mat. tudás értékelése területén
mesterpedagógus
GYENES MÁRIÓ VIKTORtanártestnevelés szakos tanár
HARCZINÉ KOSÁR ANDREAtanító
1.a - osztályfőnök
gyermekvédelmi munkaközösség-vezető
tanító, pedagógia középiskolai tanár
HORVÁTH ZOLTÁNkönyvtáros tanár, napközit vezető tanár, sakk oktatónépműv.-történelem tanár, informatikus-könyvtáros
KÁNTOR BERNADETTfejlesztőpedagógus
5.b - osztályfőnök
gyógypedagógus pszichopedagógia és tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon
KÁSA GABRIELLAtanártanító (ének spec.),
magyar nyelv és irodalom szakos tanár
KEGYES LÍVIAfejlesztőpedagógusszakvizsgázott pedagógus; preventív és korrektív pedagógiai pszichológia
KOVÁCSNÉ KUTI
ZSUZSANNA
tanító
2.b- osztályfőnök
tanító (rajz szakkoll.), múzeumped.tanár, szakvizsga, mesterpedagógus
KŐVÁRI TERÉZIA TÜNDEtanárbiológia-rajz szakos tanár
MAKAI TAMÁSNÉtanár
8.c - osztályfőnök
magyar-orosz szakos tanár
MOLNÁR ZSÓFIApszihológusFejlődés- és Klinikai Gyermekpszichológia
NAGY-SOMLYAI KITTIpszichológus - (tartósan távol)okleveles pszichológus; viselkedéselemző
NÉMETH MÁRIAtanármatematika-kémia tanár
NIKOLETTINÉ NEMES KATALINtanító, napközit vezető tanítótanító
ORMAY GYÖRGY JÓZSEFNÉtanító, napközit vezető tanítótanító
RÁBEL MARGIT MELÁNIAtanító, tanár
4.b- osztályfőnök
alsós munkaközösség-vezető
tanító-művelődésszervező és hittantanár, könyvtár-könyvszakmai spec.; magyar nyelv és irodalom szakos tanár, szakvizsgázott közoktatási vezető, mentortanár szakvizsga, mesterpedagógus
SZABÓ RITA CSILLAtanár
7.a - osztályfőnök
humán munkaközösség vezető
orosz-tört.tanár, társadalom és állampolgári ismeretek szakos tanár. szakvizsgázott pedagógus, mesterpedagógus
SZÁSZ KINGAtanár
5.a - osztályfőnök
reál munkaközösség-vezető
matematika-kémia- okleveles etika tanár; szakvizsgázott mentortanár;pszichodráma asszisztens
SZŰCS ENIKŐtanító
3.b - osztályfőnök
napközi-, szabadidő és sport munkaközösség vezető
tanító (matemetika műv. ter.)
TOMCSÁNYI ANNAMÁRIAtanító (felmentési idő)tanító (közművelődés szakkoll.)
UJHELYI BALÁZStanártestnevelés szakos tanár
URBÁN-SZABÓ ZOLTÁN
JÁNOSNÉ
fejlesztő pedagógusfejlesztőpedagógus; okleveles egészségfejlesztés-tanár és okleveles tanulási- és pályatanácsadási tanár
WÁGNER RITA ZSUZSAtanár
8.a - osztályfőnök
rajz - rajz, vizuális kommunikáció szakos tanár (színdinamikai és színszakértő;
multimédia fejlesztő)
ZENTAI-VARGA SZILVIAtanító
2.a - osztályfőnök
tanító (ének szakkoll.)

NEVELÉS-OKTATÁST SEGÍTŐ MUNKATÁRSAK

NévFoglalkozás, beosztásVégzettség
BENKŐ KLÁRApedagógiai asszisztens 
FERENCZI NIKOLETTAlaboráns (tartósan távol) 
KÁLDI PATRIKrendszergazdaprogramtervező informatikus

TECHNIKAI DOLGOZÓK

NévFoglalkozás,beosztásVégzettség
BERKI TIBORNÉportás 
SZABÓ LÁSZLÓNÉportásgyors- és gépíró