Iskolánk dolgozói

Vezetőség

NévFoglalkozás,beosztásVégzettség
BARABÁSI CSILLA GABRIELLAigazgatófizika-kémia tanár,
szakvizsgázott közoktatási vezető, mesterpedagógus
DÉRI ZSOLTigazgatóhelyettesműszaki tanár/erősáramú üzemmérnök,
felsőfokú oktatás-informatikus; szakvizsgázott
közoktatási vezető, mesterpedagógus
NYÍRŐ-KOVÁCS MÁRTAigazgatóhelyettes, 6.b - osztályfőnöktanító, földrajz tanár, angol műveltségi. ter.;
szakvizsgázott közoktatási vezető, szakvizsgázott mentortanár, mesterpedagógus

Nevelőtestület

NévFoglalkozás,beosztásVégzettség
BALATONI LÁSZLÓNÉtanár,napközit vezető tanártörténelem-német nyelv és irodalom szakos
tanár
BEDÉCS ANIKÓtanár,5.b - osztályfőnöke ,osztályfőnöki és pályaválasztási munkaközösség-vezetőangol-földrajz testnevelés szakos tanár
BODNÁR LÁSZLÓtanár, digitális munkaközösség-vezetőinformatika tanár
BOHUSNÉ NEMES
KRISZTINA
tanító,
4.c - osztályfőnök
mérés-értékelés munkaközösség-vezető
tanító, gyógypedagógus, tanulásban
akadályoztatottak pedagógiája szakos tanár
CAKIR ILONAtanár, napközit vezető tanárközépfokú oktatás módszertana, történelem-angol szakos tanár
DECSI RÉKAtanár
8.b - osztályfőnök
matematika-angol tanár-hallgató
FLÓRENCZ MÁRKtanárangol nyelv szakos tanár
FÖLDI JUDITtanár
5.a - osztályfőnök esélyegyenlőségi, integrációs és módszertani munkaközösség vezető
orosz-történelem szakos tanár, angol tanár; társadalom és állampolgári ismeretek szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus, mesterpedagógus
GAÁL EMŐKEtanító
3.a – osztályfőnök, tankönyvfelelős
tanító; szakvizsgázott ped. a mat. tudás értékelése területén, mesterpedagógus
HARCZINÉ KOSÁR ANDREAtanító
4.a - osztályfőnök
gyermekvédelmi munkaközösség-vezető
tanító, pedagógia középiskolai tanár
HORVÁTH ELIZABETH FANNItanító
2.a - osztályfőnök
tanító
ember és társadalom műveltségi terület
HORVÁTH ZOLTÁNkönyvtáros tanár, napközit vezető tanár, sakk oktatónépműv.-történelem tanár, informatikus-könyvtáros
KÁNTOR BERNADETTfejlesztőpedagógus, napközit vezető tanítógyógypedagógus pszichopedagógia és tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon
KÁSA GABRIELLAtanártanító (ének spec.),
magyar nyelv és irodalom szakos tanár
KEGYES LÍVIAfejlesztőpedagógusszakvizsgázott pedagógus; preventív és korrektív pedagógiai pszichológia
KEREKES GÁBORtanító, napközit vezető tanítótanító
KOVÁCSNÉ KUTI
ZSUZSANNA
tanító
1.b- osztályfőnök
tanító (rajz szakkoll.), múzeumped.tanár, szakvizsga, mesterpedagógus
KŐVÁRI TERÉZIA TÜNDEtanárbiológia-rajz szakos tanár
MAKAI TAMÁSNÉtanár
7.c - osztályfőnök
magyar-orosz szakos tanár
NAGY ZSOLTtanártestnevelő tanár
NAGY-SOMLYAI KITTIpszichológus - (tartósan távol)okleveles pszichológus; viselkedéselemző
NÉMETH MÁRIAtanármatematika-kémia tanár
NIKOLETTINÉ NEMES KATALIN4.b- osztályfőnök, tanítótanító
ORMAY GYÖRGY JÓZSEFNÉtanító, napközit vezető tanítótanító
Ö.-SZABÓ PÉTERtanártestnevelő tanár
RÁBEL MARGIT MELÁNIAtanító
3.b- osztályfőnök
alsós munkaközösség-vezető
tanító-művelődésszervező és hittantanár, könyvtár-könyvszakmai spec.; magyar nyelv és irodalom szakos tanár, szakvizsgázott közoktatási vezető, mentortanár szakvizsga, mesterpedagógus
SZABÓ LILItanártestnevelés tanár, úszásoktató
SZABÓ RITA CSILLAtanár
6.a - osztályfőnök
humán munkaközösség vezető
orosz-tört.tanár, társadalom és állampolgári ismeretek szakos tanár. szakvizsgázott pedagógus, mesterpedagógus
SZÁSZ KINGAtanár
8.a - osztályfőnök
reál munkaközösség-vezető
matematika-kémia- okleveles etika tanár; szakvizsgázott mentortanár;pszichodráma asszisztens
SZÉKELY ZSÓFIApszichológuspszichológus
SZŰCS ENIKŐtanító
2.b - osztályfőnök
napközi-, szabadidő és sport munkaközösség vezető
tanító
SZŰCS NOÉMItanár
DÖK vezető tanár
magyar- történelem szakos tanár
TOMCSÁNYI ANNAMÁRIAtanító, napközit vezető tanítótanító (közművelődés szakkoll.)
URBÁN-SZABÓ ZOLTÁN
JÁNOSNÉ
fejlesztő pedagógusfejlesztőpedagógus; okleveles egészségfejlesztés-tanár és okleveles tanulási- és pályatanácsadási tanár
WÁGNER RITA ZSUZSAtanár
7.a - osztályfőnök
rajz - rajz, vizuális kommunikáció szakos tanár (színdinamikai és színszakértő;
multimédia fejlesztő)
ZENTAI-VARGA SZILVIAtanító
1.a - osztályfőnök
tanító (ének szakkoll.)

NEVELÉS-OKTATÁST SEGÍTŐ MUNKATÁRSAK

NévFoglalkozás, beosztásVégzettség
BENKŐ KLÁRApedagógiai asszisztens 
DALLOS MÓNIKA MÁRTAiskolatitkár 
FERENCZI NIKOLETTAiskolatitkár- (tartósan távol) 
KÁLDI PATRIKrendszergazdaprogramtervező informatikus
MAGYAR LÁSZLÓúszómester 

TECHNIKAI DOLGOZÓK

NévFoglalkozás,beosztásVégzettség
BERKI TIBORNÉportás 
MRÁZ FERENCkarbantartó 
SKRABÁN ATTILAkarbantartóalapfokú gázhegesztő, alapfokú bevont elektródás ívhegesztő, vízvezeték- és központifűtés szerelő, személy- és vagyonőr
SZABÓ LÁSZLÓNÉportásgyors- és gépíró