Tájékoztató az általános iskola első osztályába történő beiratkozásról


Mit kell tudni a beíratásról?

 

Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

Az első osztályosok beíratásának időpontja: 2024. április 18-19. 8:00-19:00

 

Felvételi eljárás rendje

 

➢ Azok a gyermekek, akik életvitelszerűen az iskola körzetében laknak, automatikusan felvételt nyernek iskolánkba.
➢ A körzeten kívüli tanulók esetében a szülő írásban kérheti a gyermek felvételét az iskolába.
A felvételről szóló tájékoztatást, illetve az elutasításról szóló határozatot az iskola igazgatója 2021.
április végéig küldi meg a szülő részére.

 

Felvételi sorrend:
▪ a tanuló életvitelszerűen az iskola körzetében lakik
▪ hátrányos helyzetű tanuló, akinek lakóhelye a kerületben található
▪ hátrányos helyzetű tanuló
▪ kerületen kívüli tanuló, akinek:
tartósan beteg szülője, vagy testvére van, testvére iskolánk tanulója, a szülő munkahelye az iskola körzetében van,a lakóhelytől az iskola 1 km-en belül található.

 

Dokumentumok beíratkozáshoz

 

➢ Születési anyakönyvi kivonat
➢ TAJ-kártya
➢ A gyermek személyi azonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
➢ Oktatási azonosító szám, melyet az óvoda ad ki az iskolába készülő gyermekek szüleinek
➢ Nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény vagy sajátos nevelési igényű gyermek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye (ha van ilyen)
➢ A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló érvényes határozat (ha van ilyen)
➢ A tartós betegségről szóló érvényes határozat (ha van ilyen)
➢ Szakorvosi javaslat a könnyített testnevelésben való részvételhez (ha van ilyen)
➢ Speciális étkezési igény jelzése (csökkentett szénhidrát-tartalmú, laktózmentes, gluténmentes, sertéshúsmentes étkezést is tudunk biztosítani igény szerint)
➢ A gyermeket beírató szülő személyi igazolványa
➢ Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról (formanyomtatványt az iskola biztosít)
➢ Meghatalmazás: amennyiben nem a törvényes gondviselő íratja be a gyermeket
Nem magyar állampolgár esetén:
▪ a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező regisztrációs igazolás
▪ menedékjoggal rendelkezik
▪ tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik.